Na stiahnutie

Dodatkové tabuľky

Tu si môžete stiahnuť Dodatkové tabuľky.

Dopravné zariadenia

Tu si môžete stiahnuť Dopravné zariadenia.

Informačné značky

Tu si môžete stiahnuť Informačné značky.

Regulačné značky

Tu si môžete stiahnuť Regulačné značky.

Školský poriadok

Tu si môžete stiahnuť Školský poriadok autoškoly Panter.

Symboly vozidiel a účastníkov cestnej premávky

Tu si môžete stiahnuť Symboly vozidiel a účastníkov cestnej premávky.

Testové otázky na teoretickú skúšku z odbornej spôsobilosti

Tu si môžete stiahnuť Testové otázky na teoretickú skúšku.

Vodorovné značky

Tu si môžete stiahnuť Vodorovné značky.

Výstražné značky

Tu si môžete stiahnuť Výstražné značky.

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

Tu si môžete stiahnuť Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia.

ZZ 2009/08 20230401 Zákon o cestnej premávke

Tu si môžete stiahnuť Zákon o cestnej premávke.

ZZ 2009/09 20230401 Vyhláška o cestnej premávke

Tu si môžete stiahnuť Vyhlášku o cestnej premávke.

ZZ 2020/30 20220330 Vyhláška o dopravnom značení

Tu si môžete stiahnuť Vyhlášku o dopravnom značení.